KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Ukázky našich realizovaných staveb


Naše nejnovější realizace sledujte ZDE:

Monolitické žlaby DM1000 a DM2000 pojížděné těžkou hasičskou technikou v Chrástu

Plochy u nově otevřené hasičské zbojnice v Chrástu jsou odvodněny monolitickým odvodńovacím systémem MEADRAIN DM ve světlých šířkách 100 a 200 mm. Monolitické žlaby jsou určeny pro těžký a rychlý pojezd a jsou bez pohyblivých částí. Používají se na frekventované komunikace...

číst dále

Instalace žlabů MEA EN1000 a odlučovače ropných látek v Chrastavě na Liberecku

Právě probíhá pokládka několika linií žlabů MEADRAIN EN1000 na stavbě sběrného dvora v Chrastavě. Žlaby EN1000 s litinovou hranou a litinovým roštem, který je uchycen systémem PROFIX, jsou dimenzovány až pro zátěž F900 kN. Na sběrném dvoře jsou vystaveny velkému tlaku od vysokozdvižných...

číst dále

Právě probíhá instalace betonových prefabrikovaných anglických dvorků MEAVECTOR na Praze 5

Betonové sklepní světlíky jsou zajímavou alternativou k rozšířeným SMC kompozitním světlíkům MEA MAX a MEA MULTINORM. Betonové prefabrikované světlíky mají širší možnosti uplatnění. Dají se instalovat do větších hloubek nebo mají větší rozměrové možnosti. Po odladění...

číst dále

MEADRAIN ENS 4000 bezpečně zajišťuje odvodnění ramp ve výrobním areálu u Karlových Varů

Nedávná instalace vysokokapacitních žlabů MEADRAIN ENS 4000 má zajistit bezpečný odvod dešťových vod od nakládacích ramp ve výrobním závodě SWISS-FORM v Nové Roli. Dešťová voda z celé manipulační plochy se svedena do vysokokapacitního žlabu světlé šířky 400 mm, který je...

číst dále

Odvodnění mostu v Dolanech mostními obrubníkovými prvky MEA DECK

Při právě probíhající rekonstrukci mostu na silnici Plzeň - Chrást jsou pro odvodnění mostovky použité prvky mostního obrubníkového odvodnění MEA DECK. Systémové kompozitní prvky ED 150x210x150 HB jsou lehké a snadno se instalují. Není potřeba žádná kanalizace vedená pod mostem,...

číst dále

Úsek dálnice D46 s monolitickými žlaby MEA DM1500

Téměř 200 metrů odvodnění se právě instaluje na dálnici D46. Odvodnění je umístěno podél protihlukové stěny u Olšan na Prostějovsku. Součástí dodávky byl také test na odolnost proti CHRL v laboratoři ŘSD. Žlaby systému DM 1000-1500-2000 jsou navržené pro zatížení až F900...

číst dále

Odvodnění dílen spediční firmy v Klatovech realizováno žlaby MEA

Při výstavbě nových dílen pro údržbu nákladních aut ve firmě Lorenc logistic byly pro odvodnění vnitřních prostor instalovány žlaby z polymerického betonu MEADRAIN. Pro odvodnění pojízdných prostor byly použité systémy MEA EN1000 , vysokozátěžové žlaby s litinovou hranou...

číst dále

MEARIN Plus 100 na školním hřišti v Hvožďanech

Právě dokončená nová běžecká dráha na základní škole ve Hvožďanech je odvodněna žlaby MEARIN PLUS 100 s ocelovým mřížkovým roštem. Rošt je uchycen spolehlivým systémem STARFIX, který umožňuje snadnou údržbu a je bezpečný i při intenzivním provozu. Žlaby MEARIN PLUS...

číst dále

Kompozitní plné desky použité při rekonstrukci trolejbusového vedení

Při výměně trolejového vedení pro Dopravní podnik města Brna se také vyměnily původní pozinkované plechy protidotykových izolačních zábran na pěší lávce v ulici Petra Křivky. Záměna byla provedena z důvodu použití vhodnějšího materiálu, který nerezaví, je nevodivý,...

číst dále

Právě se dokončuje ČOV Řitka u Prahy vybavená lávkami a schodišti z kompozitů MEA

V Řitce u Prahy se použily na veškeré lávky, schodiště, zábradlí nebo žebříky právě kompozitní profily a rošty MEA. Kompozitní sklolaminátové materiály skvěle odolávají vlhkému prostředí a chemickým výparům na čistírně odpadních vod, ale i na jiných vodárenských objektech....

číst dále

Instalace nerezových podlahových vpustí v potravinářství

Právě realizovaná další etapa rozšíření potravinářské výroby v Příbrami má odvodnění podlah řešené nerezovými vpustěmi MEA COMPACT 100 se zesíleným krytem. Tento systém se uplatnil již na první etapě v roce 2017 a osvědčil se v těžkém provozu zpracování masa. Odolnost...

číst dále

Žlaby MEA byly instalovány při nedávné rekonstrukci v ulici U stadionu v Neratovicích

Systém odvodnění MEA SV1000 s litinovým roštem pro zatížení D400 kN byl navržen při nedávno dokončené rekonstrukci ulice U stadionu v Neratovicích. Minimální podélné spády si vyžádaly řešení, které vyřeší problém s odvodem dešťové vody ve frekventované části ulice....

číst dále

Odvodnění komunikace obrubníkovým systémem MEA KERB

Při výstavbě  cyklostezky vedené souběžně se silnicí Klatovy-Sobětice bylo v délce 700 metrů navrženo obrubníkové odvodnění MEA KERB. Obrubníkové odvodnění je výhodné použít v místech s minimálním spádem, nebo v místech, kde se spád nepravidelně mění. Systém MEA KERB...

číst dále

Náměstí Míru ve Vrchlabí odvodněno systémem MEARIN

Právě se dokončuje rekonstrukce náměstí, kde je odvodnění centrální části řešeno podélnými žlaby MEARIN Expert s litinovým roštem. Použitím žlabů MEARIN se zjednodušil celkový spád plochy. Systém MEARIN se vyrábí v šířkách 100-150-200-300 mm se širokou škálou roštů. Pro...

číst dále

Kompozitní překrytí železničního mostu v Lužiankách

Na Slovensku v Lužiankách a v Moldave nad Bodvou jsme právě dokončili výměnu překrytí železničního mostů. Původní ocelové desky byly hlučné a náročné na údržbu, přejezd vlaku rušil okolní obyvatele. Výměnou za kompozitní rošty MEA s protiskluzovou úpravou se nejen zvýšila...

číst dále

Aktuálně z rekonstrukce dálničního mostu na D10

I v tropických vedrech "makáme" na instalace montovaných kompozitních roštů při dokončení modernizace částí mostů u Svijan na D10, v tomto případě na objektu 10-039.1. Právě dokončujeme instalaci roštů na zakrytí zrcadla mezi dvěma mostovkami. Kompozitní rošty se používají...

číst dále

Přes žlaby MEA DM2000 jezdí v Českých Budějovicích trolejbusy

Firma MEA vyhrála v soutěži na dodávku odvodňovacích žlabů pro Dopravní podník města České Budějovice, která se nedávno realizovala. Pro projekt odvodnění odstavného krytého stání byl navržen monolitický systém DM2000, který nejlépe splňuje požadavky na pojíždění těžkých...

číst dále

Štěrbinové žlaby MEA TSH při realizaci odvodnění náměstí v Soběslavi

Na právě probíhající rekonstrukci centrální části náměstí Republiky v Soběslavi jsou instalovány nerezové štěrbinové kryty MEA TSH 1500 se žlaby z polymerického betonu. Pohledově čisté řešení odvodnění zpevněné plochy je tvořeno úzkou štěrbinou na povrchu a potřebná...

číst dále

Poklopy a žlaby MEA na Univerzitě Palackého v Olomouci

Při rekonstrukci univerzitních ploch na přírodovědecké fakultě nyní probíhá instalace zadlažďovacích poklopů MEA DECK XP 40 pro zatížení D400 kN. Poklopy MEA XP 40 jsou určené pro výplň jakýmkoliv materiálem, v tomto případě žulovou dlažbou. Kontrastují tak s okolní velkoformátovou...

číst dále

Odvodnění teras v Harrachově se systémem MEATEC V130

Ocelové žlaby MEATEC jsou určeny pro odvodnění plochých střech, teras a jiných ploch s obrácenou konstrukcí, kdy izolace je provedena až pod vrchní pochozí vrstvou. Systémové žlaby MEATEC urychlují odvod přívalové dešťové vody nebo vody z tajícího sněhu u fasády a urychlují...

číst dále

Kompozitní rošty výšky 50 mm na záchytných žlabech v Milovicích

Při rekonstrukci provozu eloxovny v Milovicích byly nedávno nainstalovány kompozitní rošty pro zakrytí záchytných žlabů. V případě havárie a úniku chemických látek musí žlaby zachytit veškeré chemické kapaliny. Tomu odpovídá i návrh na krycí rošty. Byly navrženy kompozitní...

číst dále

Modul: Realizace - výpis všech