KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Parkovací žlaby MEA PG3000 nyní instalujeme v bytovém domě na Praze 15

Při výstavbě bytových domů "Javorová čtvrť" na Praze 15 jsou jejich součástí také 3 podzemní podlaží garáží. Pro zachycení úkapů z aut po dešti nebo z tajícího sněhu jsou parkovací plochy odvodněny nízkými odpařovacími žlaby PG 3000 s výškou 50 mm  a v patrech s omezenou konstrukční výškou bylo možné použít systém výšky maximálně 30 mm. Zde se využil kompozitní typ PG1500 EVO, který tento požadavek splňoval. Případná úkapová voda, která se neodpaří, je svedena z horních pater do nejnižšího podlaží, kde bude zachycena v úkapové jímce. Celková délka odvodnění je cca. 250 bm.

Více o systémech PG3000 naleznete při kliknutí ZDE!!!

Parkovací žlaby MEA PG3000 nyní instalujeme v bytovém domě na Praze 15
NAŠE NEJNOVĚJŠÍ REALIZACE SLEDUJTE TAKÉ ZDE / other actual installations follow at the link here
Modul: Realizace - detail